Úvod | RSS | PODCAST | English

Z návštěvy Muzea farmacie v Lisabonu

V rámci již 9. odborného zájezdu Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea jsme letos v květnu navštívili i Muzeum farmacie v portugalském Lisabonu, které nás svým uspořádáním tak uchvátilo, že považujeme za potřebné se o dojmy a poznatky s vámi podělit.
Sbírka tohoto muzea je tvořena předměty, které představují 5000 let historie zdraví v zeměpisně i časově vzdálených civilizacích jako byl Egypt, Mezopotámie, Řím, Řecko, islámský svět, Jižní Amerika (Inkové, Aztékové), Čína, Tibet, Japonsko, vyhotovených z materiálů jako je žula, alabastr, keramika, bronz, dřevo, terakota a sklo. Evropa je zde zastoupena od středověku až do současnosti.
Ředitel muzea, pan João Neto, s hrdostí přiznává, ze “tato sbírka se již stala světovou referencí v oblasti historie zdraví”. “Našim cílem je ukázat, jak každá civilizace, v nejrůznějších historických obdobích dějin lidstva, pojímala přípravu léků a naději na uzdravení, kterou léky představovaly.”
Cílem při vytváření muzea nebyla jen snaha vytvořit historickou vizi portugalské farmacie, ale také ambice proměnit muzeum v jedinečnou ukázku světové farmacie, tedy vytvořit Univerzální muzeum farmacie. Vždyť v průběhu historie lidstva, a to nezávisle na víře, rase, politickém smýšlení nebo původu, lidé vždy bojovali proti nemoci a snažili se jí předcházet za pomoci vědeckých, technických a duchovních prostředků. V počátcích „lékárnictví“ byl specialista na přípravu léků především člověkem, který měl schopnost vytvářet most mezi světem duchovním a pozemským. Ten, koho dnes označujeme za farmaceuta, byl v minulosti zosobňován zaříkávači, knězi nebo léčiteli. To nám dokazuje propojení historie farmacie s mystickým a nadpřirozeným světem.
Návštěva lisabonského paláce z 18. století, který dnes hostí Muzeum farmacie, je tedy cestou po pěti tisících letech historie lidstva. Muzeum nabízí ke shlédnutí sbírku fantastických předmětů, které stejně jako jednotlivé díly puzzle, doplňují historii, již stojí zato odhalovat. Prohlídka je rozdělena do dvou tematických částí - přízemí se věnuje farmacii v Portugalsku a první patro světové farmacii.

Magické předměty

Odjakživa léčba, mystika a naděje kráčely ruku v ruce a pokračují v této společné cestě i dnes. Muzeum vlastní tři magické předměty uznávané v minulosti za velké poklady Západu. Prvním z nich je kámen Besuar, majestátní lék, který prý dokázal vyléčit každou nemoc. Tento magický kámen, který Portugalci vyráběli v Orientu, nebyl ničím jiným než směsí žaludečních šťav vyzvracených některými zvířaty, léčivých rostlin, safírů, rubínů, perel a prachu z rohu jednorožce, toto vše řádně promícháno a obaleno zlatem, aby obsah zůstal zachován v původní podobě. Věřilo se, že kdo vlastnil tento lék nabitý energií, byl chráněn proti všemu zlu. Kámen byl ukládán do neméně majestátní schránky vytvořené ze stříbra - symbolu čistoty. A opravdové účinky? Ty jsou neznámé a nedoložené.
V 16. století, kdy se Portugalsko snažilo “dát světu nové světy” bylo zajisté hlavním heslem života “víra pro život”. Tato nutnost věřit ve vyšší božskou moc dala původ mnoha zvláštním předmětům vytvořeným lidskýma rukama. Poté, co Portugalci získali přístup ke slonovině, vytvořili druhý magický předmět, který dnes najdeme v lisabonském Muzeu farmacie - slonovinový hmoždíř, přirovnávaný ke svatému kalichu, jež “dává život”.
Třetím magickým předmětem je roh z jednorožce, čistého zvířete s krví ze stříbra. Naprosto nečekaně tak, ve středu Lisabonu, v jednadvacátém století, najdete roh z jednorožce, předmět, který má neuveřitelné schopnosti - zejména v oblasti mužské sexuality, a který ve skutečnosti není ničím jiným než zubem z narvala. Tento mořský savec z rodu kytovců byl v minulosti pokřtěn skotskými rybáři na “mořského jednorožce”.

Portugalská farmacie

V přízemí muzea najdeme napodobeniny tří portugalských lékáren z 18., 19. a 20. století ve známých vývojových řadách (viz obr.). Dále také jednu tradiční čínskou lékárnu z konce 19. století, pocházející konkrétně z Macaa (bývalá portugalská kolonie a država až do r. 1999). Sem si cestovatelé ze západního světa chodili pro zajímavé poznatky orientální medicíny. Vedle ní najdeme vzpomínku na portugalské vojáky-lékárníky. Jedná se o prostor s vystavenými kufříky s léky, které doprovázely portugalské vojáky při různých válečných konfliktech v průběhu celého 20. století. Co se reklamní sekce týče, nejzajímavější jsou plakáty, pohledy a reklamní slogany na nejrůznější léky z portugalské minulosti.

Světová farmacie - pět tisíc let historie

Výstavní prostor v prvním patře nabízí návštěvníkům příspěvky, kterými každá civilizace obohatila oblast historie zdraví. Jako první se představí Egypt se sarkofágem obsahujícím mumii. Z něj se vybíral “prach z mumie”, používaný až do 19. století při výrobě léků. Druhou významnou ukázkou z Egypta je soška představující kněze při přípravě mastí. V této první části výstavy se objeví dva prvky nezbytné pro správné vnímání historie farmacie a zdraví. Jedná se o magickou dimenzi a o konkrétní, praktickou znalost reprezentovanou hmoždířem. Tyto dva proudy, které se v minulosti neustále střetávali, jsou přítomny v ukázkách celého prvního patra muzea.
Po Egyptu následuje řecká civilizace. Nejvýznamnější jsou nádoby ze skla, ve kterých se uchovávaly oleje a balzámy. Jejich tvar sloužil jako přesvědčivý reklamní leták, který nalézáme na dnešních lécích, byl určitým druhem marketingu, který přesvědčoval nemocné o pozitivních účincích léku. V nádobě ve tvaru chodidla se skrýval lék, který by jistě pomohl i Achillovi. Nádobky ve tvaru mořské panny skrývaly balzámy, parfémy či pomády, které měly proměnit řecké ženy v krásné a svůdné bytosti.
Další sekce nás přivede do Římské říše. Zmínku si zaslouží hmoždíře a různé předměty spojené s chirurgií. V následující vitríně se objeví skleněné nádoby, tentokrát s rozděleným vnitřkem. Velice pravděpodobně se jednalo o nádoby, které měly obsahovat dvě různé látky a ty měly být smíchány až v okamžiku podávání léku. Dalším zajímavým předmětem je dávkovač, který přesně odměřoval počet kapek. Potvrzuje to, že Římané si již uvědomovali nutnost přesnosti při podávání léků. Věděli, že v nadměrné míře lék zabíjí a v nedostatečné míře nevyléčí.
Pravděpodobně vůbec první lékárna na světě vznikla v Bagdádu a právě z islámského světa pocházejí první knihy o zdraví. V muzeu jsou vystaveny listy papíru, které sloužily k předávání vědeckých poznatků. Jsou to lékařsko-lékárnická pojednání nesmírné hodnoty, vždyť díky islámským mudrcům se Evropě dodnes dochovala velká část řeckých a římských znalostí. Vystavené lékárnické nádoby zastupující islámský svět v nápisech vyzývají Alláha, aby farmakům dodal léčivou moc.
Další tematická část muzea je skokem v historii lidstva. Je také skokem zeměpisným, protože při něm přeplujeme moře. Plavba nás přivede do fascinujícího světa předkolumbijských civilizací. Tady nádoby s léky připomínají samotnou nemoc - lepru, slepotu, syfilis, amputované končetiny... Opět se setkáváme s hmoždířem. Opět se setkáváme s konkrétními znalostmi rostlin, plodů a kořenů sbíraných v pralese těmi, kteří znali jejich léčivé schopnosti. A neustále nás doprovází magický prvek. Protože léčit tehdy znamenalo vyvolávat moc duchů a terapeutické účinky přírodních zdrojů pralesa. Toto symbolizují hmoždíře ve tvaru jaguára, hada a kondora, ve kterých šaman-lékárník léčiva drtil.
Z Tibetu je zde vystaveno lékařské pojednání vymalované na látce. Vyobrazuje lidské tělo s podrobnými popisy jednotlivých částí a patřičnými terapeutickými intervencemi.
Do Evropy vstoupíme ukázkami ze středověkého lékarnického prostředí. Fascinující je sledovat vývoj lékárnické keramiky, jen těžko určíme, která z vystavených stojatek je nejhodnotnější. Vystavené ukázky pocházejí z 15. a 16. století z Itálie, Německa, Francie, Švýcarska a Španělska, kde je ještě patrný arabský vliv.
Téměř na závěr prohlídky prvního patra znovuobjevíme Afriku. Jsou zde vystaveny hmoždíře a další předměty, které sloužily k uchovávání léků. Jeden z hmoždířů výborně dokazuje, jakou moc měla hudba v africkém léčitelství.
Od severoamerických indiánů se zachovaly váčky, ve kterých léčitelé schraňovali nejrůznější terapeutické a náboženské předměty: části těl lidí a zvířat, rostliny, dřívka, kameny a nějaké nástroje. Ztráta takového váčku pro kmen znamenala katastrofu, protože v něm symbolicky sídlila spirituální moc léčitele a jeho pozitivní vliv na vývoj přírodních jevů.
V prvním patře ještě najdeme jeden malý předmět, který znamenal naprostou revoluci v lékařství, - penicilinovou kulturu z roku 1929 podepsanou Alexandrem Flemingem. Ve své době tato látka byla a dosud je triunfem vědy v boji proti nemoci.
Na úplném konci se pak nacházejí předměty, které evokují velké dobrodružné výpravy lidstva: přenosnou lékárnu používanou při Sackletonově výpravě na Severní pól v letech 1908-1909; a přenosnou lékárnu, kterou Henry Stanley používal při afrických expedicích v letech 1869-1890.
Muzeum farmacie v Lisabonu není jen výletem do minulosti, je také prostorem, kde můžeme cestovat přítomností a dokonce nahlédnout do budoucnosti. Je zde vystavena ukázka viru HIV, který si můžete prohlédnout přes mikroskop. Muzeum dále vlastní vybavení přenosných lékáren z americké vesmírné lodi “Endeavour” a z ruského “Miru”. Jeden jediný kout muzea je dosud prázdný - čeká na dvě speciální lékárny. Jednu si s sebou vzal portugalský horolezec Jo?o García na zdolávání nejvyšších vrcholků světa, tu druhou zase známý reportér Carlos Fino do války v Íráku.

Museu da Farmacia bylo vybudováno pod dohledem Národního sdružení lékáren a najdete ho na adrese:
Rua Marechal Saldanha, n°1
1249-069 Lisboa
Portugal
Otevírací doba: pondělí - pátek od 10.00 do 18.00 hod. (popř. na dohodu)

Vřele doporučujeme.

Autor: Petr R. Palouš (rovněž autor fotografií), Jana Ramalho

Vloženo: 19.05.2005 21:17:20
Vytisknout článek
Fotodokumentace k článku
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte


Další akce Českého farmaceutického muzea

INFORMACE

OTEVÍRACÍ DOBA:
duben – červen, září a říjen
9-17 hod. (denně kromě pondělí)

červenec a srpen
denně 9-17 hod.

VSTUPNÉ:

Expozice Kouzlo apatyky
(věnovaná historii lékáren)
základní – 80 Kč
zlevněné – 60 Kč

Expozice Z apatyky do fabriky
(věnovaná historii výroby léků – bez průvodce)
základní – 40 Kč
zlevněné – 30 Kč

KONTAKTY:

České farmaceutické muzeum
Hospitál Kuks, 544 43 Kuks

tel: 495 067 580 (Kuks)
tel.: 499 692 161 (kastelán)
fax: 495 512 266 (FaF UK)
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

GPS:

50°23'52.93"N; 15°53'21.58"E

e-Newsletter
Přihlášení/odhlášení odběru e-Newsletteru ČFM


V případě, že chcete odběr odhlásit, vyplňte jen email a klikněte na "Odhlásit".
e-BULLETIN
Prezentace Faf
Copyright © 2002-2020, Dodavatelem technického řešení webu: PharmDr. Martin Dočkal
Zřizovatel ČFM: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
Za obsah odpovídá: Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
Ctíme standardy: W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested | Logotypy použity se svolením zřizovatele ČFM