Úvod | RSS | PODCAST | English

Zavírání muzea (září 2005)

V pátek 16.9.2005 se sjížděli do Penzionu za vodou ve Dvoře Králové nad Labem k přátelskému besedování a večernímu posezení u grilovaných kuřat první účastníci tzv. „zavírání muzea“, členové Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea (SpVČFM) a jeho příznivci. Družně se debatovalo o novinkách v Českém farmaceutickém muzeu (ČFM), o situaci ve SpVČFM, v profesním životě a o náplní setkání.
Sobota 17.9. byla hlavním dnem setkání. V barokním prostředí kukského kostela se v 10 hodin shromáždilo na 50 účastníků, které přivítala vedoucí ČFM Mgr. Ladislava Valášková. Uvedla nejdříve posluchače Farmaceutické fakulty UK (FaF UK) a současně osvědčeného průvodce v ČFM Jana Hartingera, který navodil slavnostní náladu kytarou předvedenými renesančními melodiemi a zpěvem moravské lidové písně. Přítomní pak vyslechli zprávu Mgr. Valáškové o stavu ČFM, nových pracovnících (Mgr. Ladislav Svatoš - elektronická katalogizace knihovny), prostorovém a uměleckém řešení pěti nových expozičních místností, průvodcovské aktivitě a návštěvnosti ČFM. K danému dni prošlo muzeem 10.365 osob, takže loňský návštěvnický zájem bude letos zřejmě překonán.
V zastoupení tajemníka a pokladníka SpVČFM doc. K. Krále přednesl doc. RNDr. PhMr.Václav Rusek, CSc. jeho zprávu o činnosti Spolku, perspektivách obměny funkcionářů, o počtu členů (171, z toho 120 zakládajících, 19 činných a 32 přispívajících) a o návrzích na úpravu a zjednodušení členských příspěvků, o stavu financí (789.716 Kč na běžném účtu, 250.000 Kč na termínovaných vkladech. Letošní dary 262.600 Kč, honoráře 17.970 Kč, členské příspěvky 1.700 Kč, příjem na běžném účtu 282.270 Kč, z toho 185.000 Kč sponze na exkurzi).
V závěru shromáždění předal doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., v zastoupení děkana FaF UK a předsedy SpVČFM Doc. RNDr. Jaroslava Duška, CSc., diplomy čestného členství Doc. RNDr. PhMr. Václavu Ruskovi, CSc. za práci pro ČFM a Spolek a RNDr. Petru Paloušovi za zásluhy o Spolek a organizování spolkových odborných exkurzí a u příležitosti jeho životního jubilea.
Po 11. hodině se účastníci rozdělili do zájmových skupin, část absolvovala v doprovodu doc. Ruska prohlídku kostela, lapidária s originálními sochami Ctností a Neřestí M. Brauna, kde zanotil kol. R. Jirásek pozdravné „živijó“ na počest setkání. V expozici si ověřili funkci pokladny, zkusili výrobu tablet a čípků. Podle zájmu si vybrali knihy „Historie farmacie v Českých zemích“, fotografickou báseň z expozice ČFM „Kouzlo apatyky“, nebo RNDr. Pavla Drábka a RNDr. PhMr. Zdeňka Hanzlíčka dějiny oboru v datech: „Farmacie ve dvacátém století“. Někteří zase zakoupili zdařilé repliky skleněných, keramických či dřevěných stojatek, jejichž vyobrazení lze najít i na těchto našich stránkách muzea.
Jiná skupina kolegů se ve studovně muzea v 1. poschodí se zájmem podílela na prezentaci tématu „farmacie a filatelie“. Členové Spolku, PharmDr. František Stáně, host lékárník Thomas Siegel z Mnichova a RNDr. Jiří Šálený, předvedli, komentovali a dali kolovat zajímavé kousky ze svých sbírek za čilé výměny informací. Posledně jmenovaný promítl vybrané ukázky filatelisticko-farmaceutických jednotlivin a doprovodil je poutavým slovem. Své vystoupení pro velký zájem opakoval. Některé filatelistické dokumenty dal promítnout i doc. Rusek. Ale nezůstalo se jen u tohoto tématu. PharmDr. Lucie Nedopilová komentovala fotografie z cesty po Skotsku, kterou spolu s manželem Mgr. Alešem Nedopilem podnikli ke 37. Mezinárodnímu kongresu z dějin farmacie do Edinburgu ve dnech 22.-25.6.2005.
V přízemní zasedací místnosti se účastníci střídali při přátelských debatách a občerstvení až do odpoledních hodin. Někteří se pak rozjeli již k domovům, vytrvalci si v 16.00 hod. s odborným výkladem prohlédli gotický děkanský kostel sv. Jana Křtitele ve věnném městě českých královen Dvoře Králové nad Labem. Sestoupili do místnosti-kobky, v níž Václav Hanka 16.9.1817 našel Rukopis královédvorský a vystoupili 181 schodů na věž kostela, aby se podívali na město a jeho krásné přírodní okolí. Volný čas do 18.00 hod. využili někteří k procházce městem a i když slunce bylo za mrakem, alespoň nepršelo. I to přispělo k všeobecné pohodě.
Odborný seminář ve školící místnosti Penzionu za vodou byl věnován dějinám šporkovského Kuksu, Hospitálu a zdejší lékárně Milosrdných bratří. Nejprve Mgr. Valášková promítla archivní filmy o Braunově kuksské sochařské galerií a z jediného zachovaného záznamu snímek z roku 1966 o životě, ošetřování a smrti dlouhodobě nemocných, zde do roku 1972 hospitalizovaných. Na přítomné zapůsobil hlubokým dojmem.
Mgr. Jiří Drha, ze zdejší „Staré lékárny“, osvěžil atmosféru svou komentovanou obrazovou rigorózní studií z dějin kukské lokality (vznikající od 1692, resp. 1704), hospitálu (vystavěném 1707-1719), lékárny (1743-1945). Unikátními snímky jejího vzhledu z 20./30. let 20. století, pohledem na její dodavatele a do její výrobní činnosti, do lékárnických svazků konventní knihovny přiblížil její činnost. Poukázal i na zdejší lékárníky, jejich knihy signované vlastními rukopisnými exlibris, prezentoval též několik jejich portrétů. Po jeho vystoupení se k dané tématice rozproudila debata, v níž se objevily i nové údaje a ujasnila některá tvrzení.
Spokojení členové SpVČFM se pak shromáždili v 19.00 hod. ke společné slavnostní večeři, při níž a po níž pokračovala vzájemná komunikace mezi „skalními“ účastníky zavírání a nováčky. K polovině noci se společnost spokojeně rozešla do svých pokojů.
V neděli se po snídani účastníci rozjeli podle svých přání přímo k domovům nebo se cestou zastavili u dalších pamětihodností či svých známých. Ohlas na klidný průběh, zajímavý obsah setkání byl obecně příznivý. Příští, jubilejní „10. zavírání muzea“ se plánuje na 15.-17. září 2006 opět v Hospitálu v Kuksu a ve Dvoře Králové. Hlavním tématem setkání bude „farmacie a umění“. Chceme pozvat spisovatele, básníky, výtvarníky, obecně umělce, kteří se ve svém díle dotkli farmacie. Počítáme k nim i kolegy-farmaceuty. Naše přání: abychom se tohoto setkání všichni ve zdraví dožili.

Autor: Václav Rusek

Vloženo: 19.09.2005
Vytisknout článek


Další akce Českého farmaceutického muzea

INFORMACE

OTEVÍRACÍ DOBA:
duben – červen, září a říjen
9-17 hod. (denně kromě pondělí)

červenec a srpen
denně 9-17 hod.

VSTUPNÉ:

Expozice Kouzlo apatyky
(věnovaná historii lékáren)
základní – 80 Kč
zlevněné – 60 Kč

Expozice Z apatyky do fabriky
(věnovaná historii výroby léků – bez průvodce)
základní – 40 Kč
zlevněné – 30 Kč

KONTAKTY:

České farmaceutické muzeum
Hospitál Kuks, 544 43 Kuks

tel: 495 067 580 (Kuks)
tel.: 499 692 161 (kastelán)
fax: 495 512 266 (FaF UK)
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

GPS:

50°23'52.93"N; 15°53'21.58"E

e-Newsletter
Přihlášení/odhlášení odběru e-Newsletteru ČFM


V případě, že chcete odběr odhlásit, vyplňte jen email a klikněte na "Odhlásit".
e-BULLETIN
Prezentace Faf
Copyright © 2002-2020, Dodavatelem technického řešení webu: PharmDr. Martin Dočkal
Zřizovatel ČFM: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
Za obsah odpovídá: Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
Ctíme standardy: W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested | Logotypy použity se svolením zřizovatele ČFM