Úvod | RSS | PODCAST | English

Jubilejní 10. a zároveň poslední zájezd pořádaný SvČFM do země, kde buď prší nebo se čeká na déšť, tedy do Skotska (květen 2006)

Motto:
„Každá cesta něco přináší, i kdyby to byla malá změna v zažitých stereotypech. Přináší šanci poučit se a něco změnit k lepšímu. Spousta věcí tak může někoho zlepšit, ale jiného zkazit. O cestování a poznávání platí vždy jen to první.”

Ve dnech 20. - 27.5. t.r. jsme absolvovali již 10. zájezd za poznáním a to poprvé přes Kanál. Zvolili jsme zemi nejen s bohatou historií, přírodními krásami, klimatem a dalšími zajímavostmi, ale i zemi jaksi skrytou za Anglií a tedy méně tknutou různými procesy z Kontinentu. Zemi známou nejen Marií Stuartovnou, tartany, kilty, dudáky, jezery, vřesovišti a whisky či vášnivými a nesmiřitelnými fanoušky fotbalistů v Glasgow. Ale také silnými odbory, zákazem práce přesčas, dopoledního prodeje alkoholu a prvky silně připomínající naší zemi před 20 roky.
Po odpoledním příletu skupiny čítající 42 účastníků do Edinburghu jsme v pohodě, tj. za mírného deště absolvovali pěší prohlídku centrem. Shlédli jsme katedrálu sv. Jiljí, pomníky, školy, historické budovy (např. dům Deacon Brodie - předloha k povídce o Jekyllovi a Hydeovi) a šli na večeři do restaurace, která zvenčí nebudila moc důvěry. O to lepší byl výsledný dojem. S busem jsme ještě stihli projížďku městem, pohled na mosty, zálivy a jeli se ubytovat do příjemného hotelu za městem.
Druhý den jsme navštívili Královskou jachtu Brittania, kde jsme s podrobným českým výkladem (sic!) ze 17 možných jazyků, poskytovaným turistům z mobilního sluchadla, obdivovali na pěti palubách vybavení od strojovny, přes ubytovací a provozní místnosti posádky včetně chirurgického sálku, až po salony či pokoje a pracovny královského páru. Celých 44 let brázdila moře a oceány a od roku 1997 slouží jako muzeum. Poté se počasí na pár hodin umoudřilo a v době naší návštěvy Královské botanické zahrady přestalo pršet. Zahrada je rájem pro milovníky květeny. Byla založena r. 1670 a je zde přes 6% všech známých rostlin světa z 10-ti klimatických zón. Shlédli jsme skleníky s palmami, "Viktorií královskou", masožravými rostlinami, rododendrony, orchidejemi a nádherným alpinem, čínskou zahradou, tropickým vodním domem, deštným pralesem včetně vzácných stromů, cedrů, bříz či javorů. V dalším programu jsme rovněž nemohli minout známou Whiskey Herritage Centre, kde jsme dobili energii. Měli jsme ten den to "štěstí", že byl zaznamenán stoletý rekord v nejnižší teplotě, a to 3°C! Přesto s odvahou nám vlastní jsme ještě odjeli na vyhlídku Calton Hill, odkud je nejkrásnější pohled na město. A tam jsme to chytli naplno. Přišel slejvák, že jsme museli utíkat do autobusu, cesta necesta. Na dvě noci jsme se jeli ubytovat do hotelu ve městě a stačili zvenčí shlédnout Hollyroodhous, t.č. zavřený, protože je chystaný na příjezd královny.
Třetí den jsme konečně navštívili známý Hrad i s jeho zajímavostmi uvnitř i venku - Margaretina kaple, kámen osudu, korunovační klenoty, vězení, památník padlým ve sv. válkách, dále jsme viděli atraktivní výměnu stráží, střelbu z děla, prošli se po Royal Mile a zde v obchodním domu Boots diskutovali nad lékárnou. V nabídce jsou mimo z domova známého sortimentu ještě filmy, kabelky, adaptéry do zásuvek, chlazené dia potraviny a kojenecká výživa, atd. Neznalého či nepřipraveného to jistě vyvede z míry! Proto návštěva Skotské národní obrazové galérie byla balzámem na duši a potěšila.
V úterý ráno jsme se vydali k návštěvě skotské sekce Královské farmaceutické společnosti. Založena byla r. 1884 a je po rekonstrukci vybavena přednáškovým sálem s 80 místy, menším pro 25, laboratořemi, krásnou knihovnou, studovnami a pracovišti pro zaměstnance, ale také uchovává celou historickou lékárnu i s vybavením, obrazovou galerii svých prezidentů a další zajímavosti z oboru. Trochu zklamání bylo ze skotského přijetí, přesto jsme předali drobné dary a informace o ČFM a FaF UK. Na takové návštěvy z důvodu, že jsou jen sekcí tady nejsou zvyklí, ale úsměvy a fota dokladují vzájemné porozumění. A tak jsme za slunného počasí vyrazili na plánovaný okruh zemí. První zastávka byla v příjemném univerzitním městě St. Andrews, kde jsme shlédli ruiny katedrály, přístav, zahrady a poseděli v univerzitním Kampusu a byli svědky radostných oslav studentů z úspěšných zkoušek. Dalším městem byl Aberden, který je přístavem s pochmurně působící průmyslovou zónou doků, proběhli se po pláži v oblečení až po uši a navštívili významné budovy. Po oddychu jsme přejížděli přes romantickou a rázovitou krajinu, plnou králíků, ovcí s černým čumákem, chlupatých krav podobných bizonům, ploch planě rostoucích modrých hyacintů, narcisů, žlutých květů hlodáše evropského (ulex e.) a janovce, včetně celých pásem a pohoří bohužel ještě nekvetoucích vřesovišť v oblasti zvané Highlands. Ubytovali jsme se v hotelu, kde již 4.9.1890 nocovala královna Victorie.
Pátý den dopoledne jsme navštívili původně velrybářské městečko Inverness, s krásnou radnicí, Castle Hill a zase lékárnou s nebývalým sortimentem. Proto jsme se již těšili na přírodu, resp. jezero Loch Ness. Byli jsme příjemně překvapeni v místě Výstavního střediska hledané příšery, že jedním z nemnoha používaných jazyků byla rovněž čeština. Po obeznámení se s místní legendou a hlavně co všechno mohlo způsobit představu neznámého tvora ve vodě (větve, ptáci, převrácené lodě, tepelné vlnění, fata morgana apod.) jsme nakoupili suvenýry a odjeli do Fort Augustusu. Zde vede Kaledonský kanál s řadou proslulých zdymadel, která dovolují proplout vodní cestou z Atlantiku do Severního moře. Při rychlých změnách počasí jsme se zastavili u pomníku Commando Memorial, který je památkou na výcvik elitních jednotek za 2. sv. války. Pokochali se pohledem na nejvyšší horu Velké Británie Ben Nevis 1343 m. a zasněžené vršky pohoří. K výstupu nebyl čas ani klima. Městečko Fort William leží v zálivu Atlantiku a bylo útulné jako Špindlerův Mlýn. Lékárna na hlavní třídě patřila Lloyds pharmacy a mnohé už inspirovala k provedení změn doma. Cílem toho dne byl další přístav jménem Oban, kde jsme také nocovali.
Vzhledem k ušetřenému času, jsme šestý den ráno navštívili lékárnu, jejíž sortiment byl i ve vitrínách hotelu. Obdivovali jsme důvěru v poctivost návštěvníků, protože takové uspořádání by u nás nepřečkalo bez úhony ani hodinu. Potom jsme došli do místní palírny whisky Distillery Statford St. Oban. Překvapený personál nás mile uvítal a provedl pro nás neznámou výrobou, nabídl ochutnání a nákup se slevou. Dobře naladěni jsme se vydali na plánovanou návštěvu historické věznice v Inveraray. Naturalistické předvádění života vězněných a výkony trestů bylo zapamatovatelným zážitkem. Proto jsme se raději vydali za příznivého počasí k největšímu skotskému jezeru Loch Lomond a nalodili se k příjemné poznávací projížďce. Odtud jsme odcestovali do Glasgowa, hotelu Royal Buchanan. Zde nás již očekával Ing. Petr Dvořák, který za námi přiletěl z Prahy a zajišťoval plánovanou návštěvu dceřiného podniku fy Phoenix. V příjemném prostředí Lobby baru jsme živě diskutovali problémy českého lékárenství a zdravotnictví a nebylo to marné.
V předposledním dopoledni jsme po překvapivém bloudění místního řidiče autobusu přijeli do firmy. Přijali nás tradičně velkoryse, přátelsky a výrazem vážnosti naší návštěvy bylo i to, že kvůli nám přiletěl ředitel z Londýna, který ochotně zodpovídal naše všetečné otázky na distribuci léků, systém zdravotnictví, provozování lékáren, působení konkurence a plány rozvoje. Odborná zdatnost P. Dvořáka umožňovala seznámit se s jejich odlišnými zvyklostmi a zase jim uměl vysvětlit problémy, které jsou našimi specifiky. Poté nás seznámili s provozem podniku, který je jedním ze tří ve Skotsku a čeká jej modernizace. Mnozí kvitovali vyšší technické i administrativní vybavení Phoenixu v ČR. Pořídili jsme si fotodokumentaci a s díky a předáním upomínkových dárků jsme se rozloučili. Ve zbytku dne jsme navštívili nejkrásnější stavbu svého druhu ve Skotsku, katedrálu sv. Munga, přilehlou Nekropoli a náměstí sv. Jiří se sochami významných skotských osobností. Z autobusu jsme ještě shlédli místní nemocnici, univerzitu, kde se studuje farmacie společně s medicínou. Večer byl uspořádaný s garancí fy Phoenix v místní restauraci Times Square a po jejím skončení ještě navazovala diskuze o dalších aktivitách Spolku i mimo něj.
Přítomní s uspokojením uvítali, že zájezdy nekončí a budou se konat i mimo Spolek, který rozhodnutím valné hromady tuto činnost pro příště zamítnul. Došlo k dohodě, že po absolvování zájezdu organizovaného P.R. Paloušem v září t.r. do Kroměříže a Krakova se uskuteční ve dnech 20. - 26.5.2007 poznávací cesta do Slovinska. Pomoc mu nabídli A. Dobovišek a J. Kavtičnik a obsahem bude cesta za kulturním poznáním, klimatem a turistikou. S potěšením lze konstatovat, že za uplynulých deset let se vytvořila tradice, přátelské vztahy a zájem o další setkávání, což je v současné situaci jev skoro nebývalý, ale vycházející z vlastního rozhodnutí.
Závěrečný, osmý den byl již věnovaný posledním nákupům, přípravám k odletu a k prodiskutování nastolených témat a otázek.
Za podporu a pochopení děkujeme sponzorům z firem KRKA d.d., o.z. v ČR, PHOENIX L.V., a.s. a ZENTIVA, a.s. Bohužel se nepovedl výběr Cestovní kanceláře FIRO-tour, a.s., která odbyla své povinnosti a nedostatky jsou ještě předmětem reklamačního jednání.
Na závěr se vrátím k úvodnímu mottu. Člověka nemění jenom vyhrocené situace, ale i možnost poznat jak se žije jinde, jaké tam mají a uznávají lidské hodnoty, jak se radují nebo jaké řeší problémy. Je to šance podívat se s odstupem na ty svoje, resp. na sebe samotného a to nás také spojuje. Bilance uplynulých deseti zahraničních exkurzí bude předmětem samostatného sdělení.

Autor: Petr R. Palouš (rovněž autor fotografií)

Vloženo: 04.06.2006
Vytisknout článek
Fotodokumentace k článku
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte


Další akce Českého farmaceutického muzea

INFORMACE

OTEVÍRACÍ DOBA:
duben – červen, září a říjen
9-17 hod. (denně kromě pondělí)

červenec a srpen
denně 9-17 hod.

VSTUPNÉ:

Expozice Kouzlo apatyky
(věnovaná historii lékáren)
základní – 80 Kč
zlevněné – 60 Kč

Expozice Z apatyky do fabriky
(věnovaná historii výroby léků – bez průvodce)
základní – 40 Kč
zlevněné – 30 Kč

KONTAKTY:

České farmaceutické muzeum
Hospitál Kuks, 544 43 Kuks

tel: 495 067 580 (Kuks)
tel.: 499 692 161 (kastelán)
fax: 495 512 266 (FaF UK)
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

GPS:

50°23'52.93"N; 15°53'21.58"E

e-Newsletter
Přihlášení/odhlášení odběru e-Newsletteru ČFM


V případě, že chcete odběr odhlásit, vyplňte jen email a klikněte na "Odhlásit".
e-BULLETIN
Prezentace Faf
Copyright © 2002-2020, Dodavatelem technického řešení webu: PharmDr. Martin Dočkal
Zřizovatel ČFM: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
Za obsah odpovídá: Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
Ctíme standardy: W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested | Logotypy použity se svolením zřizovatele ČFM