Úvod | RSS | PODCAST | English

38. Mezinárodní kongres z dějin farmacie (Sevilla, 18. - 22. září 2007)

Na kongresu se podílelo na 250-300 účastníků; zastoupeny byly země ze všech kontinentů: USA, Mexico, Puerto Rico, Argentina - Australie, Nový Zeland, Japonsko - Turecko, Izrael - téměř všechny evropské státy. Českou republiku zastupovali Mgr. Ladislava Valášková, vedoucí Českého farmaceutického muzea FaF UK Kuks, Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc., ČFM FaF UK Kuks, PharmDr. Martina Lisá, Ph.D., předseda Sekce dějin farmacie ČFSp, Praha, PharmDr. Lucie Nedopilová, Mgr. Aleš Nedopil, členové Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea a PharmDr. David Plaček, za Sekci dějin ČFSp, který přiletěl ze svého působiště v Kanadě. Kongres pořádaly Internationale Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie, Académie Internationale d'Histoire de la Pharmacie, Sociedad de Docentes Universitarios de Historia de la Farmacia de España a Universidad de Sevilla.
Hlavním tématem kongresu byla „Léčiva a léčivé přípravky na obou stranách Atlantického oceánu”. Toto zaměření bylo zvoleno i vzhledem k místu konání, andaluské Seville, která po roce 1492 byla bránou, kterou přicházely z Nového světa nejen nové geografické poznatky a léčiva či jiné produkty do Evropy, ale naopak zdejší vědomosti vyplouvaly ze Sevilly opačným směrem. Odsud nastoupil 1687 svou cestu na Filipíny i brněnský jezuita-lékárník Jiří Josef Kamel, S. J.
Zdrojem nových poznatků byly proto příspěvky zaměřené na poznání vztahů mezi Evropou a Amerikou v oblasti léčiv, způsobů léčení a na roli Sevilly v těchto kontaktech v 16. - 17. století, stejně na postavení jezuitů v šíření nových léčiv. Zajímavé bylo sledovat vyzařování španělsko-arabského a španělsko-židovského léčitelství a farmacie do Afriky okolního středomořského světa. Přínosné bylo zveřejnění plenárních příspěvků v plném znění i referátů k jednotlivým přednáškám. Dr. John Parascandola (University of Maryland, Rockville, USA) hovořil o způsobech léčení syfilidy v průběhu staletí, od léčení guajakovým dřevem, rtutí až k nasazení penicilinu. José Luis Valverde López (Granada) věnoval pozornost léčivům Latinské Ameriky a jejich výskytu v dobové evropské odborné literatuře, lékopisech a využití v terapii španělských nemocnic nebo výskytu v lékárnách. Profesorka Katedry dějin farmacie University v Seville a presidentka vědeckého výboru kongresu, Dr. Maria Teresa López Diaz se zabývala vědou, medicínou a farmacií v 16. století - ve zlatém věku Sevilly. Poukázala na jednotlivé autory z oblasti ekonomické, kosmografické, medicínské (např. Nicolás Monardes), jejich díla a význam.
Přednášky byly rozděleny do několika tématických okruhů v samostatných sekcích. Byly to např. farmaceutické dědictví, dějiny terapie, léčiv a přípravků především v recipročním vztahu Nový svět a Evropa. Zde sehrál důležitou úlohu jezuitský řád (guajakové dřevo, chinovníková kůra aj.). Jezuita Jan Steinhöfer, rodák z Jihlavy (1664-1716), působil v v tom směru v Mexiku. Jezuitských lékáren na Slovensku v rámci historických Uher se dotkl příspěvek vedoucí farmaceutického muzea v Köszegu. Posluchači byli seznámeni také s jinými muzei a sbírkami: s italským Aboca Museem, s muzeem v Krakově, Kodani, holandské Goudě a na posteru s expozicemi tureckými. Turecké farmaceuticko historické tématice bylo věnováno dosti pozornosti.
K programu kongresu jsme přispěli posterem Rusek V. - Lisá M.: G. J. Camel - Apotheker, Missionär und Naturforscher - Botaniker an den Philippinen Inseln an der Wende vom 17. bis 18. Jahrhundert a přednáškou Valašková L. - Rusek V.: Zdeněk Klan - The First Foreign Holder of the Ebert Prize, kterou přednesl s anglicky komentovanými obrazy v powerpointu V. Rusek německy. L. Nedopilová v příspěvku Drogen, chemische und pharmazeutische Präparate an der Internationalen pharmazeutischen Ausstellungen porovnala jejich podíl na expozicích I. (1883) - II. 1896 - III. (1913) výstavy. Zaznamenala postupně se zvyšující podíl speciálních továrních přípravků. Přihlášený příspěvek: Hanzlíček Z. - Valášková L. - Rusek V.: The first Bohemian Drug Store in Chicago (1868) nebyl zařazen.
Vedle uvedených autorů přednášek se kongresu zúčastnil i Mgr. A. Nedopil a ParmDr. D. Plaček. Na slavnostním zasedání Mezinárodní akademie dějin farmacie dne 20. září byla za celoživotní práci v dějinách farmacie udělena Doc. RNDr. PhMr. Václavu Ruskovi, CSc. „Médaille Carmen Francés”, kterou mu předala fundátorka tohoto ocenění, Prof. Dr. Maria del Carmen Francés Causapé z Katedry historie farmacie Madridské univerzity. Přijal ji jako uznání své pedagogické práce i jako uznání snahy svých předchůdců ve snaze o vybudování farmaceutického muzea v ČR, prof. PhDr. PhMr. Eduarda Skarnitzla, doc. RNDr. PhMr. Jaroslava Hladíka, RNDr. PhMr. Zdeňka Hanzlíčka a RNDr. Pavla Drábka, v jejichž úsilí pokračoval.
Neméně důležité bylo i poznání kulturních památek v městě Seville (palác, Reales Alcázares, katedrála, hudba, tanec) nebo Cordobě (mešita, město). Navštívit bylo možno i Granadu a Jerez.
Významná byla prezentace publikací a fotografií z Českého farmaceutického muzea i obnovení starších kontaktů s historiky Norska, Dánska, Německa, Polska, Maďarska i navázání nových s kolegy z Rumunska, Belgie. Zde se podařilo navázat kontakty a spolupráci s muzeem Bruggách (Hospital sv. Jana).
Celkově se dá říci, že kongres přinesl účastníkům nové poznatky odborné, kulturní i cestovatelské, které budou moci uplatnit v další své činnosti.

Autor: Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Vloženo: 26.10.2007
Vytisknout článek
Fotodokumentace k článku
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte


Další akce Českého farmaceutického muzea

INFORMACE

OTEVÍRACÍ DOBA:
duben – červen, září a říjen
9-17 hod. (denně kromě pondělí)

červenec a srpen
denně 9-17 hod.

VSTUPNÉ:

Expozice Kouzlo apatyky
(věnovaná historii lékáren)
základní – 80 Kč
zlevněné – 60 Kč

Expozice Z apatyky do fabriky
(věnovaná historii výroby léků – bez průvodce)
základní – 40 Kč
zlevněné – 30 Kč

KONTAKTY:

České farmaceutické muzeum
Hospitál Kuks, 544 43 Kuks

tel: 495 067 580 (Kuks)
tel.: 499 692 161 (kastelán)
fax: 495 512 266 (FaF UK)
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

GPS:

50°23'52.93"N; 15°53'21.58"E

e-Newsletter
Přihlášení/odhlášení odběru e-Newsletteru ČFM


V případě, že chcete odběr odhlásit, vyplňte jen email a klikněte na "Odhlásit".
e-BULLETIN
Prezentace Faf
Copyright © 2002-2020, Dodavatelem technického řešení webu: PharmDr. Martin Dočkal
Zřizovatel ČFM: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
Za obsah odpovídá: Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
Ctíme standardy: W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested | Logotypy použity se svolením zřizovatele ČFM