Úvod | RSS | PODCAST | English

LXI. sympozium z historie farmacie a Otvírání muzea 2016

V prostorách Českého farmaceutického (ČFM) muza v Kuksu se v sobotu 30. dubna 2016 za účasti zahraničních hostů uskutečnilo LXI. sympozium z dějin farmacie a slavnostní zahájení muzejní sezóny 2016.

Zahájení za účasti děkana Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D. proběhlo v 10 hod. v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, kde účastníci vyslechli koncert Královédvorského chrámového sboru a varhaníka Víta Havlíčka. Následně si mohli v prostorách muzea prohlédnout stálou výstavu Léčba Renčínem a mimořádnou výstavu Jedovaté rostliny. Nádherné jarní počasí také lákalo k návštěvě hospitální zahrady.

Samotný odborný program začal po poledni nádhernou, byť smutnou vzpomínkou na nedávno zesnulého zakladatele ČFM, nestora české a slovenské farmacie a farmhistorika doc. RNDr. PhMr. Václava Ruska, CSc. z úst prvního presidenta Slovenské lékárnické komory RNDr. Antona Bartunka (Univerzita veterinárního lékařství a farmacie v Košicích, Katedra lékárenství a sociální farmacie).

O renomé ČFM svědčí mj. fakt, že sympozium mělo bohaté zahraniční zastoupení. Dr hab. Iwona Arabas, prof. PAN (Muzeum farmacie mgr Antoniny Leśniewské, Varšava) přednesla zajímavý příspěvek o třicetileté historii varšavského Muzea farmacie a jeho sbírkách.

Farmaceutické muzeum ve Vratislavi představila Dr hab. Bożena Płonka-Syroka, prof. PAN (Farmaceutická fakulta Lékařské univerzity ve Vratislavi, Katedra humanitních věd), včetně zajímavých zkušeností zajišťování sbírek při přivatizaci farmaceutického velkobchodu Cefarm, se kterým sbírky muzea vznikaly, po změně řízení v Polsku v devadesátých letech minulého století.

Dr hab. Bożena Płonka-Syroka upozornila i na každoroční bohaté aktivity muzea, jako je např. velmi oblíbená Muzejní noc či spolupráce na Dolnoslezském festivalu vědy. Muzeum se rovněž chlubí výstavou Islámské lékařské miniatury (2012-2013), která představila jedinou sbírku starého ilustrátorského umění svého druhu v Polsku.

Od listopadu 2016 pak bude v muzeu zahájeno postgraduální studium lázeňské kultury při Farmaceutické fakultě Lékařské univerzity.

V odborném bloku zaznělo i zajímavé sdělení o sbírkovém fondu farmacie a expozici historické lékárny ve Východoslovenském muzeu v Košicích či barokní lékárně v Nových Hradech. Lékárenským nádobám v nefarmaceutických muzeích v ČR se věnoval Robert Jirásek, který se farmhistorickou problematikou zabývá řadu let.

Bc. Dagmar Tenenková z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Ústavu historických věd rozebrala problematiku souboru předmětů pocházejících z vyhlášené lékárny U Milosrdného samaritána v Lanškrouně ve sbírkách muzea v Lanškrouně a Žamberku.

Závěr sympozia patřil pracovníkovi ČFM Mgr. Ladislavu Svatošovi, který svůj příspěvek věnoval farmaceutickému muzejnictví v českých zemích po 2. světové válce (předchůdci Českého farmaceutického muzea).

Po ukončení sympozia bylo možné prohlédnout si muzejní sbírky a expozice ČFM, o výklad se postarali vedoucí muzea Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. a odborný asistent Katedry sociální a klinické farmacie FaF UK a dlouholetý pracovník muzea a průvodce PharmDr. Jan Babica, Ph.D.

O prestiži a dobrém jménu ČFM svědčí mj. i velmi pochvalné komentáře na jeho rozsáhlé sbírky a evropskou známost od zahraničních kolegů z jiných muzeí. Všem organizátorům z řad ČFM a sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP patří poděkování za kvalitně připravenou akci.

Věřme, že se podobné aktivity budou v ČFM konat stále častěji, protože po rekonstrukci celého areálu Hospitalu je zde i možnost přímého ubytování, včetně přednáškových prostor.


Vloženo: 01.05.2016 12:20:10
Vytisknout článek
Fotodokumentace k článku
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte


Další akce Českého farmaceutického muzea

INFORMACE

OTEVÍRACÍ DOBA:
duben – červen, září a říjen
9-17 hod. (denně kromě pondělí)

červenec a srpen
denně 9-17 hod.

VSTUPNÉ:

Expozice Kouzlo apatyky
(věnovaná historii lékáren)
základní – 80 Kč
zlevněné – 60 Kč

Expozice Z apatyky do fabriky
(věnovaná historii výroby léků – bez průvodce)
základní – 40 Kč
zlevněné – 30 Kč

KONTAKTY:

České farmaceutické muzeum
Hospitál Kuks, 544 43 Kuks

tel: 495 067 580 (Kuks)
tel.: 499 692 161 (kastelán)
fax: 495 512 266 (FaF UK)
Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

GPS:

50°23'52.93"N; 15°53'21.58"E

e-Newsletter
Přihlášení/odhlášení odběru e-Newsletteru ČFM


V případě, že chcete odběr odhlásit, vyplňte jen email a klikněte na "Odhlásit".
e-BULLETIN
Prezentace Faf
Copyright © 2002-2020, Dodavatelem technického řešení webu: PharmDr. Martin Dočkal
Zřizovatel ČFM: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
Za obsah odpovídá: Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové 5
Ctíme standardy: W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested | Logotypy použity se svolením zřizovatele ČFM