České farmaceutické muzeum připravuje svou novou tvář

V těchto dnech probíhá dokončování instalace Dittrichovy lékárny a ostatních exponátů z pražské expozice Národního muzea v Praze. Tato expozice byla ke konci roku 2008 z ekonomických důvodů zrušena, a bylo rozhodnuto o zapůjčení její větší části našemu muzeu.
Těžištěm této výpůjčky je mobiliář biedermaierovské lékárny z r. 1821, která se stane součástí stávající expozice „Kouzlo apatyky“. Bude umístněna v refektáři vedle funkcionalistické lékárny z 30. let 20. století. Ostatní exponáty (stojatky, nádoby na pijavice, na dryáky, atd.) našly své místo ve třech místnostech v 1. patře, kde navazují na expozice otevřené v roce 2006.

Začátek turistické sezóny je 4. dubna.

Autor: Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

- - - Článek byl pořízen z webu ČFM dne 22.11.2019, 21:47:37 - - -