XXXIX. Sympozium z dějin farmacie

Dne 25. února 2003 se konalo v přednáškovém sále Lékařského domu v Praze sympozium k 75. narozeninám doc. RNDr. PhMr. Václava Ruska, CSc., prof. RNDr. PhMr. Vladimíra Smečky, CSc., prof. RNDr. PhMr. Jana Solicha, CSc. a prof. RNDr. PhMr. Milana Chalabaly, CSc. Atmosféru sympozia přibližuje následující fotogalerie.

Autor: Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.
Foto: Mgr. Jiří Kotlař

- - - Článek byl pořízen z webu ČFM dne 22.11.2019, 22:25:02 - - -