První místnost - tzv. předsíň barokní lékárny

V této místnosti jsou ve vitrínách vystaveny lékárenské stojatky z italské majoliky (albarella, konvice, džbány) ze 17. a 18. století, dřevěné stojatky 18. a 19. století, asi 50 cm vysoké kameninové nádoby na theriaky, které byly viditelnou ozdobou oficíny. Dryáky se užívaly zprvu jako prostředek proti jedům, kousnutí jedovatými zvířaty a později jako všehojící lék.
Privilegium Marie Terezie z roku 1763, psané na pergamenu a panovnicí vlastnoručně podepsané, dosvědčuje jmenování pražského malostranského lékárníka „U černého orla“ Mathiase Salaby královským českým lékárníkem.
Asi ze 17. věku pocházejí dřevěné polychromované postavy pidimuže a pidiženy, které sloužily jako podstavce pod hmoždíře. Osmnácté století zastupuje lékárenská skříň (repositorium) z jáchymovské lékárny s malovanými štítky na zásuvkách.
Práci řádu MB v hospitálu připomíná nástropní freska znázorňující Krista jako lékárníka a Milosrdné bratry vzdávající mu hold, původní vývěsní štít lékárny z rozhraní 18. a 19. století, ve vitríně mosazný hmoždíř téže lékárny se znakem řádu: půleným granátovým jablkem s křížem a hvězdou a datem jejich příchodu do Kuksu: „1743“, dále část lékárenské skříně a portréty dvou provinciálů řádu MB: jednak P. Ferdinanda Schüstera (†16. 2. 1786 Bratislava) zvoleného v rakouské řádové provincii třikrát mezi lety 1760-1781, v následující nově vytvořené rakousko-české provincii pro roky 1781-1784, jednak P. Norberta Boccia (*15. 1. 1731 Temešvár - †14. 7. 1806 Valtice), zvoleného v této provincii na léta 1784 až 1797, významného propagátora sadařství, botanika a spolutvůrce dosud v lichtenštejnském Vaduzu dochovaných herbářů rostlinstva valticko-jihomoravského regiónu. Oba vizitovali ve své funkci řádové lékárny provincie, tedy i lékárnu konventu v Kuksu. Tato místnost i barokní lékárna představují památník staleté práce řádu Milosrdných bratří ve prospěch chudých a nemocných v Kuksu i obecně v Českých zemích.

- - - Článek byl pořízen z webu ČFM dne 22.11.2019, 20:54:40 - - -