Setkání vědy a průmyslu na Kuksu

I v době letních dovolených a prázdninových vedřin se dnes (19.7.2005) podařilo v rámci činnosti SvČFM zorganizovat dlouho plánovanou návštěvu generálního ředitele a předsedy představenstva firmy ZENTIVA, a.s. Ing. Jiřího Michala v Českém Farmaceutickém Muzeu v Kuksu. Dalšími hosty byli představitelé vysokého školství - rektor VFU v Brně prof. Václav Suchý a děkan farmaceutické fakulty VFU prof. Jozef Csöllei. Návštěvníky přivítal děkan farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a předseda Spolku doc. Jaroslav Dušek spolu s místopředsedou Dr. Petrem Paloušem. Průvodkyní expozicí ČFM i barokního kostela v Hospitalu, lapidária s originálními sochami M. Brauna a přilehlé zahrady byla vedoucí ČFM Mgr. Ladislava Valášková. Své nové role se zhostila dobře.
Setkání poté pokračovalo pracovním jednáním, které bylo zaměřeno na spolupráci zmíněných představitelů v rovině vzdělávání, podpoře vědeckých prací a prezentace studentských aktivit ve všech oborech farmacie. Pozitivním jevem je, že se našla společná řeč nejen mezi českými fakultami, ale že se přidá i bratislavská farmaceutická fakulta. Rovněž tak i to, že všichni mají zájem, aby "česká farmacie" měla a dále rozvíjela vlastní farmaceutické muzeum v moderní podobě. Což všichni podpoří bez ohledu na to, kdo je jeho provozovatelem.

Autor: Petr R. Palouš (rovněž autor fotografií)

- - - Článek byl pořízen z webu ČFM dne 22.11.2019, 21:52:05 - - -