Druhá místnost - barokní lékárna 18. století

Původní barokní mramorovaný nábytek hospitální oficíny - lékárny, zhotovený a instalovaný asi v letech 1748-1750, vyplňuje celý prostor oficíny. Regály, sjednocované architektonicky římsou kolem celé oficíny a dělené do policových paprsků sloupky zakončenými hermami, které tuto římsu drží ve vztyčených rukách, jsou osazeny původními dřevěnými červenými a bílými fajánsovými stojatkami (1752) a dalšími skleněnými i porcelánovými stojatkami pozdějšího původu. Spodní část regálů tvoří podstava se zásuvkami pro uschování sušených léčivých rostlin a jiných léčiv. Římsu (v levém rohu) zdobí v kartuších portréty sv. Kosmy a Damiána, patronů lékárníků a lékařů, a po obvodu dalších neurčených osob.
Lékárenská tára (= pracovní stůl) je osazena železným tepaným granátovým stromem, jehož plody se staly vzorem pro podobu řádového znaku MB. Jeho větve sloužily k zavěšení motouzů, nůžek a jiných, při výrobě léčivých přípravků dle lékařských předpisů potřebných pomůcek. Nad vstupem do lékárny je umístěna hlava bájného jednorožce (Unicornu), jehož roh, ve skutečnosti narvalí zub, se užíval jako antidotum, protijed. Strop je opět vyzdoben (nyní dosti poškozenou) freskou, na níž - milosrdní bratří - lékárníci sloužící zdraví lidských těl, vzdávají úctu lékárníkovi, původci léků pro lidské duše - Kristovi. Z jednotlivostí zaujme sbírka bronzových, mosazných a železných hmoždířů snesených zde z jiných lékáren a některé dřevěné stojatky, které skrývaly kdysi pro nás dnes nezvyklá léčiva. Např. „OSS. DE COR. CERV.“ = Ossa de corde cervi - kůstky z jeleního srdce „OCUL. 9 CRUD.“ = Oculi cancrorum crudi - račí oka neupravovaná (surová) „UNICORN. VER.“ = Unicornu verum - Pravý jednorožec, ve skutečnosti narvalí zub. Do začátku 17. století, než se poznal jeho původ, býval velmi drahocenným práškovaným léčivem. Platíval jako prostředek proti jedům, antidotum. Jednorožec, o němž jsou zmínky již ve 4. století před Kristem, divoké zvíře podobné koni, mělo žít na pomezí starověké Persie a Indie. Vysokou cenu rohu určoval údajný nesnadný způsob získávání. Mohl být totiž chycen jen tehdy, spatřil-li čistou pannu. Tehdy zkrotl, položil hlavu do jejího klína a usnul a roh mu mohl být odebrán. Dodnes nejsou doloženy zprávy, že by se to někdy podařilo. Proto narval. „CRAN. HUMAN.“ = Cranium humanum - lidská lebeční kost z násilně zemřelého, uzavírá mozek, nahrazuje fosforečnan vápenatý. „DENT. CASTOR.“ = Dentes castorei - bobří zuby „SANG. DRACON.“ = Sanguis draconis - dračí krev, sušená pryskyřičná šťáva plodů palmy Daemonorops Draco rostoucí na Molukách, Zadní Indie.

- - - Článek byl pořízen z webu ČFM dne 22.11.2019, 21:38:37 - - -