Zavírání muzea (září 2007)

Letošní Zavírání Českého farmaceutického muzea se konalo ve dnech 15.-16. září 2007. Oproti loňským ročníkům se letošní vyznačoval tím, že současně s naší akcí se poprvé na Kuksu konalo také Vinobraní.
Naše akce začala v 10.00 hod. v kostele Nejsvětější Trojice. Zúčastněné uvítal děkan doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. a informoval o srpnové návštěvě rektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., který ocenil existenci Českého farmaceutického muzea a ujistil nás morální podporou ze strany Univerzity Karlovy. Dále se zmínil o návštěvě hejtmana Královéhradeckého kraje ing. Pavla Bradíka, jehož návštěva v muzeu a poznání jeho rozsahu a činnosti bylo důležité pro krajem uvažovanou revitalizaci Hospitálu a obce Kuks.
Poté Mgr. Ladislava Valášková upozornila na aktuální události v ČFM, ale hlavně představila publikaci autorské trojice Rusek, Valášková, Drha: Kouzlo barokní lékárny v Kuksu. Ta vyšla z iniciativy muzea a část nákladů na její realizaci byla pokryta z grantu Královéhradeckého kraje.
Prostředí kukského Hospitálu jsme využili také k představení knihy doc. MUDr. Jitky Procházkové věnované jejímu zesnulému manželovi, významnému královéhradeckému chirurgovi prof. MUDr. Jaroslavovi Procházkovi, DrSc. Publikaci, kterou muzeu věnovala přítomná autorka, představil prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Květina, DrSc.
Závěr zahajovacího shromáždění tvořil varhanní koncert, o který se osobně zasloužil „zpívající” kolega Robert Jirásek, kterého na varhany doprovázel Miroslav Šimůnek; oba jsou členové pěveckého sboru z Modřan.
Po prohlídce muzea využila většina účastníků programu, který byl součástí kukského „Vínobraní” a v závěru dne povečeřela počtem „komorní” skupina v osvědčeném Penzionu Za vodou ve Dvoře Králové nad Labem, kde také přenocovala. Při přátelském posezení se všichni zúčastnění shodli na tom, že by stálo za to uvažovat o přeměně "Zavírání muzea" na jeho "Otevírání" z důvodu zaneprázdněnosti většiny podporovatelů muzea v zářijovém poprázdninovém období a to na jarní termín.

Autor: Mgr. Ladislava Valášková

- - - Článek byl pořízen z webu ČFM dne 22.11.2019, 22:10:01 - - -