Šestá místnost - lékárna druhé poloviny 20. století

Šestá místnost, kterou zdobí reliéf „farmacie“ sochaře Josefa Kubíčka, je věnována lékárně druhé poloviny 20. století, která je ve srovnání s předchozími etapami vývoje vzhledově i organizačně jiná. Zmizela repositoria a s nimi i stojatky, kryté táry, neboť recepturní výroba se přesunula do zvláštních místností - přípraven. Do popředí lékárenské oficíny se dostaly pestrobarevné hromadně vyráběné léčivé přípravky (speciality), které vytvořily zázemí přepážky určené k výdeji volně prodejných přípravků, anebo uzavřených výdejních boxů. V nich sedící lékárník (nemusel již běhat denně kolem dlouhé táry) vydával pacientům přípravky na lékařské recepty a radil jim, jak je užívat, odpovídal nerušeně na jejich dotazy. Lékárenský nábytek byl typizován a z jednotlivých modulů se daly sestavovat kombinace pro daný prostor přípravny, výrobní galenické nebo kontrolní laboratoře, skladovacích místností. Také lékárny byly funkčně a stavebně typizovány, snahou toho všeho bylo snižování provozních nákladů a především racionalizace práce. Takovou situaci zachycují fotografie v rámech na zdích.Vše usnadňovalo to, že lékárny byly ve státním vlastnictví, jednotně řízeny a postupně organizačně začleněny do ústavů národního zdraví. Vystaveny jsou příklady typizovaných laboratorních stolů s příručními otočníky a potřebnými stojatkami na nich. Moderní typy vah a vážek, zařízení na pevné uchycení třenek při výrobě mastí, přístroj na plnění oplatek, infralampa k tavení masťových, čípkových základních hmot, dokládají možné přístrojové vybavení výrobní lékárenské laboratoře.
Část lékárny určená pacientům s receptem je doložena kruhovým výdejním boxem, osazeným soudobými továrními přípravky. Některý z návštěvníků si v něm může zkusit roli lékárníka.
Podobně u velkého laboratorního stolu si návštěvníci pravidelně sami zkoušejí vyrobit tablety jednak v jednoduché, prapůvodní formě úderem dřevěného kladiva, jednak technicky složitější vřetenovou ruční tabletovačkou a hned je mohou i okusit (jsou z cukru a škrobu), nebo vylisovat z kakaového másla čípky, které se však zkoušet na místě nedoporučuje. V nové sezóně se pokusíme zpřístupnit i výrobu pilulek.
V místnosti jsou i dvě skleněné vitríny, které tématicky navazují ještě na předchozí místnost. Prvá s ukázkami trojrozměrných (sošek) reklam na rybí tuk a na sirupy s příklady stojatek a továrních sirupů v historických originálních, neporušených baleních; druhá se soškou mnišky-zdravotní sestry propagující vatu a ukázkami obvazového a chirurgického šicího materiálu, jehož výdej patří do náplně lékáren.
K dispozici jsou i informační materiály o muzeu, skládanky, seriály pohlednic (stojatky, léčivé rostliny, svatí-patroni lékárníků a lékařů), repliky historických stojatek, případně i některé originální grafické listy (barokní jednorožec, nádvoří hospitálu, stojatkové zátiší).

Sestavili:
Doc. DrMr. Václav Rusek, CSc. a RNDr. Pavel Drábek,
za spolupráce PharmDr. Evy Středové

- - - Článek byl pořízen z webu ČFM dne 22.11.2019, 20:54:46 - - -