Výstava umění Vedlejší účinky v ČFM

Toto léto připravily kurátorky ze Společnosti Jindřicha Chalupeckého dvě letní site-specific intervence v českých regionálních institucích, které obvykle výstavy umění nepořádají. Jedna z nich – Vedlejší účinky – je návštěvníkům přístupná od 6. srpna do 29. září 2019 v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu.

Intervence #17 – Vedlejší účinky

Pro intervenci v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu oslovily kurátorky tři současné české umělkyně a umělce dvou generací – Tomáše Hlavinu, Anežku Hoškovou a Pavlu Scerankovou. Jejich práce, zejména sochy a drobné instalace, doplňují unikátní prostor a charakter muzea dialogem s estetikou barokního interiéru a historického lékárenského vybavení. Volně navazují na téma různých přístupů k léčbě lidského těla a mysli, případně s historickým narativem stálé expozice muzea hravě polemizují.

Po vizuální stránce tvoří díla této trojice autorů pestrobarevnou skupinu, kde se objevuje jak jemný minimalistický přístup, tak spontánní a humorná estetika. Společným jmenovatelem je pak výrazná poetika, až mystičnost, která rezonuje s atmosférou místa.

Tomáš Hlavina zde prezentuje minimalistické objekty, které by téměř bylo možné zaměnit s funkčními součástmi expozice. Jsou to drobné detaily a poetické hříčky, které jeho sochy vyjímají ze světa utilitárních předmětů a propůjčují jim status uměleckého díla. Každý objekt i jeho umístění ve vztahu ke stálé expozici rozehrává vlastní příběh, který může být volně doplněn představivostí diváků.

Práce Anežky Hoškové se inspirují v dávné symbolice i jejích otiscích v současnosti. Ve všem je přítomen prvek mystiky, energetického náboje. Snad i proto se středobodem její intervence do muzejní expozice stávají váhy, které metaforicky balancují mezi exaktním a neměřitelným, viditelným a tušeným.

Pavla Sceranková do expozice přináší bilanci nad integritou lidského těla a jeho ne-dotknutelností. Podobně jako se v západní medicíně tělo stává spíše objektem, nebo dokonce polem pro experiment, testuje Sceranková jeho hranice a posuny ve významu, když tělu dodává estetické atributy namísto funkčních částí, nebo naopak přerušuje jeho celistvost, aby poukázala na příběhy a situace, do kterých tělo vstupuje a které pomyslně ovlivňují i jeho vnější podobu.

Intervence#17 – Vedlejší účinky

- - - Článek byl pořízen z webu ČFM dne 17.02.2020, 02:38:03 - - -