Příští léto uvidí návštěvníci v Českém farmaceutickém muzeu unikátní rukopisný receptář

České farmaceutické muzeum v těchto dnech dokončilo projekt restaurování a digitalizace rukopisného receptáře milosrdného bratra Quida Dihra z 18. století.

Drobná knížka o rozměrech 15×10 centimetrů a 74 listech je významnou památkou rozšiřující poznatky o dobové receptuře a dokládající lékárenskou praxi v klášterech milosrdných bratří. Receptář asi před 15 lety z podnětu historiků farmacie RNDr. Pavla Drábka a doc. RNDr. PhMr. Václava Ruska, CSc. zakoupila v jednom pražském antikvariátu Česká lékárnická komora a v loňském roce jej darovala Českému farmaceutickému muzeu.

To získalo dotaci Ministerstva kultury na jeho zrestaurování a digitalizaci, čímž bylo umožněno jeho volné zpřístupnění pro širokou odbornou veřejnost v digitální knihovně Manuscriptorium. České farmaceutické muzeum plánuje vystavení receptáře v červenci a srpnu roku 2021 ve své expozici Historie lékáren na Hospitálu Kuks.

- - - Článek byl pořízen z webu ČFM dne 28.01.2021, 16:48:24 - - -